Privacy statement (ENG)

Van Ameyde places great importance on processing your personal data in a manner that is in line with existing laws and regulations for the protection of your privacy, including the General Data Protection Regulation (‘GDPR’).

By submitting the job application form, you give consent for your personal data to be processed and included in our recruitment database. Please note that you must provide consent to proceed with your application; without your consent, we regret that we cannot process your application. You can withdraw your consent at any time.

We will treat your data confidentially and use it solely for recruitment purposes. We will not disclose information to third parties unless required by law. Your data will not be retained longer than necessary for recruitment purposes.

We will promptly delete your data from our database upon your request, provided it does not conflict with applicable legal retention periods.

For inquiries regarding our Privacy Statement or other matters, you can use the following email address: risk&compliance@vanameyde.com. Additionally, you can also visit the Van Ameyde Group Privacy Policy through this link: Van Ameyde Group Privacy Policy.

Privacy statement (NL)

Van Ameyde hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van uw privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of GDPR”).

Door het versturen van het sollicitatieformulier geeft u toestemming dat uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgenomen in onze recruitmentdatabase. Houd er rekening mee dat u moet toestemmen om uw sollicitatie te kunnen voortzetten, zonder uw toestemming is het helaas niet mogelijk om uw sollicitatie in behandeling te nemen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Wij zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen en uitsluitend gebruiken voor werving- en selectie doeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de werving en selectie doeleinden,

Wij zullen uw gegevens direct verwijderen uit onze database zodra u ons daarom verzoekt, indien niet in strijd met de geldende wettelijke retentie periodes

Voor vragen over ons privacy statement, alsmede andere onderwerpen, kunt u het volgende e-mailadres gebruiken: hrcorporate@vanameyde.com. Daarnaast kunt u ook de Van Ameyde Group privacy statement bezoeken middels deze link: Van Ameyde Group Privacy Policy.